В продължение на 5 дни уникалния комплекс „AquaLife“ ще бъде място за срещи на хореографи, танцьори, клубове за хора, самодейни танцови колективи, професионални танцови формации и ансамбли, композитори, производители на народни носии, репетиционни облекла и аксесоари за тях и др.

По време на фестивала ще се проведат семинари за хореографи и танцьори, конкурси с награди, концерти и делови срещи, съпроводени с множество забавни анимации и развлечения.

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА САМОДЕЙНИТЕ ТАНЦОВИ СЪСТАВИ

По време на фестивала при участие на Вашия състав ще имате възможност АБСОЛЮТНО БЕЗВЪЗМЕЗДНО да обогатите репертоара си с танц на ансамбъл „Българе“. Хореографи от ансамбъла ще Ви поставят основите на танц по избор от репертоара на „Българе“, като ще получите безплатно права върху музиката и хореографията на съответния танц. В случай, че хореографията е трудна за Вашите танцьори, тя ще бъде съобразена с възможностите им. Ако танцът не може да бъде завършен за 6 дни /което е много вероятно/, след фестивала хореографите от „Българе“ ще довършат работата си във Вашата репетиционна база срещу скромни хонорари и командировъчни.
В дните на фестивала всеки един танцов състав ще има възможност да представи своето изкуство пред останалите участници. За най-добре представилите се, ще бъдат осигурени различни награди.

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ХОРА

Всеки един клуб по време на фестивала ще има възможност да обогати репертоара и стила си, присъствайки на БЕЗПЛАТНИ семинари, проведени от водещи български хореографи като професор Николай Цветков – преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Христо Димитров – хореограф на НФА „Българе“, доцент Георги Гаров – р-л катедра „Хореография“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и др. Всеки клуб ще има възможност да покаже хора от своя репертоар, като за изпълнителите са предвидени награди.

НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРЕОГРАФИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРМАЦИИ И АНСАМБЛИ

За Вас по време на фестивала ще има платени семинари от водещи хореографи в областта на българската фолклорна хореография, руски танци, гръцки танци и други характерни танци, класически и характерен екзерсис, съвременно танцово изкуство, балет и др.
Ще присъстват специалисти от Русия и други Балкански страни. Таксата за присъствие на семинара ще бъде определена допълнително, но ще бъде изключително приемлива.
Професионалните формации ще могат да обогатят репертоара си с български, руски и руско-цигански танци, класически, модерни танци, поставени от водещи хореографи в съответните области. Една част от възнаграждението на тези хореографи ще бъде поета от организаторите на фестивала, а другата се поема от съответната танцова формация след допълнителна договорка.
В дните на фестивала ще има множество концерти, в това число и спектакълът „Осмото чудо“ на НФА „Българе“, вечери на таланта, ден на народната носия, всеобщи веселия с известни Български фолклорни изпълнители и други мероприятия, стимулиращи социалните контакти между участниците и гостите на фестивала.

НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРЕОГРАФИТЕ НА ФОЛКЛОРНИ ТАНЦИ

Фестивалът ще протече с много срещи с доайените на Българската хореография, които ще разкрият интересни факти за развитието и историята и.
Ще се проведат срещи с производители на национални носии, репетиционни облекла и аксесоари за тях.
Ще се проведат семинари от изтъкнати наши композитори и собственици на звукозаписни студия на тема: „Създаване на музика за танц със съвременни технически средства“.
Ще се проведат семинари и демонстрации на осветление и звукозаписна техника, необходима за обезпечаване на концерти и спектакли.
Пълната програма на предстоящия фестивал ще бъде публикувана през Януари 2019 г.

Предварителни заявки за участие можете да подадете на email: festivalkranevo@gmail.com