Адрес:

България, с. Кранево, ПК 9649

(Общ. Балчик, обл. Добрич)

ул. Черно море 41

За повече информация и контакти:

Тел: + 359 (0) 895 092 400 – Мая Бърдарова – съорганизатор, ръководител на клуб за народни танци Жътвари – гр. Добрич

Имейл: festivalkranevo@gmail.com