Преподаватели в фолклорни обучителни лагери

Доц. д-р Ивайло Иванов

Доц. д-р Ивайло ИвановДоц. д-р Ивайло Иванов е роден на 16.05.1982 г. в гр. Враца.

  • През 2000 година завършва СУ „Отец Паисий“ гр. Враца с профил „Хореография“
  • През 2004 г. завършва бакалавърска степен във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ специалност „Хореография“
  • През 2005 г. завършва Магистърска степен /Българска народна хореография/ в Академия за музикално танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев” гр. Пловдив
  • През Април 2018 получава образователна и научна степен „доктор“

Още като студент започва да упражнява учителската професия в Националното училище по фолклорни изкуства „Филип Кутев“ гр. Котел, преподавайки по специален предмет – „Български танци“. От 2008 година е асистент в катедра „Изкуства“ и хореограф на Академичния танцов театър при Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ . През 2009 започва работа и като учител и художествен ръководител на Представителен танцов ансамбъл при Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ гр. Варна.

По настоящем е Директор художествено-творческа дейност във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

Неговата учителска и преподавателска работа е отличена с много награди.

  • През 2007 г. е награден с грамота и плакет от Министъра на културата Стефан Данаилов за принос в развитието на българската култура. През 2010 г. получава Общинско отличие в категория „Млад учител” за мотивирано и успешно начало в учителската професия.
  • През 2014 г. му е присъдено най-високото отличие на Министерство на образованието „Неофит Рилски“ за принос в развитието на образователното дело в България.
  • През 2017 г. е награден с първата награда „Златна муза“ в категория „Преподавателска дейност“ от Асоциацията на хореографите в България.
  • През 2020 г. е отличен от ръководството на Асоциацията на училищата с профилирано и разширено обучение по хореография в република България, за принос и развитие на обучението по хореография.

Има публикации в научни издания и медии. Книгата му „Техники на танца” е първото цялостно систематизиране на необходими знания, умения и компетентности за получаване на качествено професионално танцово образование, естетическо възпитание и творческо развитие.

Доц. Георги Гаров

Доц. Георги Гаров е доказан професионалист в областта на изследванията на традиционната култура и изкуството на фолклорна основа.

От 2009 г. е Доцент по Хореография, към катедра „Хореография”, Факултет по изкуствата към ЮЗУ „ Неофит Рилски” – Благоевград.